Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Liêu Tú 1

thcslieutu1@gmail.com